Rekrutacja online

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2015/2016

Komplet dokumentów wymaganych od kandydata na studenta WSFiZ

Termin składania dokumentów upływa:

31 października – rekrutacja jesienna

25 lutego – rekrutacja wiosenna

Kandydaci przyjmowani są bez egzaminów.

Decyzję w sprawie przyjęcia kandydatów na studia podejmuje Rektor.

Warunki odpłatności określa umowa o studia zawarta między Uczelnią a studentem oraz instrukcja finansowa, stanowiąca załącznik do umowy (odpowiednie dokumenty są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej).

Warunki rekrutacji na rok akademicki 2015/2016 (Uchwała Nr4 Senatu WSFiZ z dnia 29-05-2015r)

Załącznik do Uchwały nr 4 SENATU WYŻSZEJ SZKOŁY FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU z dnia 29 maja 2015 r. w zmieniającą Uchwałę Nr 1 Senatu Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z 30 maja 2014 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku w roku akademickim 2015/2016

Zasady odpłatności

Warunki odpłatności określa Umowa o studia zawarta między Uczelnią a studentem oraz Instrukcja finansowa, stanowiąca załącznik do umowy.

Terminy rekrutacji

Nabór na studia w WSFiZ odbywa się dwa razy w danym roku akademickim. Proces rekrutacji odrębnie prowadzony jest na Uczelni w Białymstoku, na Filii w Ełku oraz na Wydziale Zamiejscowym w Ostrowi Mazowieckiej.

   • Nabór jesienny
    • od 2 czerwca do 31 paźdzernika
   • Nabór przemienny – wiosenny
    • od 2 stycznia do 25 lutego

Dla przyszłych studentów oznacza to, iż mogą rozpocząć studia od października lub od lutego. Jest to odpowiedź na oczekiwania naszych kandydatów, którzy z różnych przyczyn nie mogą rozpocząć studiów od października.

 

Wnoszenie opłat

  Opłaty można wnosić na konta bankowe:

BANK PEKAO S.A.

19 1240 5211 1111 0000 4929 0899

ING Bank Śląski S.A. oddział w Białymstoku
69 1050 1823 1000 0023 3378 1884