ZOSTAŃ PRACOWNIKIEM SOCJALNYM – studiuj w WSFiZ (Filia w Ełku)

Zapraszamy do kształcenia na kierunku „Praca socjalna”.

Zapisz się na studia i zdobądź pożądany na rynku pracy zawód.

Wybierz specjalność:
– opiekun osoby starszej
– praca socjalna w pomocy społecznej
– praca socjalna z resocjalizacją

Głównym celem kształcenia na kierunku „Praca socjalna” jest przekazanie studentom wiedzy i umiejętności umożliwiających im sprawne i skuteczne funkcjonowanie w ramach systemu pomocy społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem takich podmiotów, jak: domy pomocy społecznej, centra pomocy rodzinie, urzędy pracy czy zakłady karne.

Studia na kierunku: „Praca Socjalna” realizowane są w systemie studiów niestacjonarnych, trwają 3 lata i kończą się uzyskaniem licencjatu (wykształcenie wyższe zawodowe).

Tylko we wrześniu 5% zniżki w I racie czesnego i 10% we wpisowym.

Zadzwoń, napisz lub przyjdź do Działu Rekrutacji (Filia w Ełku)

ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok,

   87 621 80 97, 87 621 80 98, kom. 691 382 454
  rekrutacja.elk@wsfiz.edu.pl

 

Filia w Ełku