Zintegrowany Informator Pacjenta w WSFiZ

W ramach współpracy z Warmińsko-Mazurskim Oddziałem Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie Delegatura w Ełku na terenie naszej uczelni stacjonować będzie zespół mobilny ZIP.
Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem danych dostępowych  do swojego konta, czyli hasła i loginu zapraszamy do siedziby  Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania Filia w Ełku, przy  ul. Grunwaldzkiej 1, 19-300 Ełk, hol główny (parter), dnia 26 listopada 2016 r. (sobota) w godzinach  9.00 – 12.00 z dokumentem tożsamości, czyli dowodem osobistym lub paszportem.
Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił również dostęp  do Zintegrowanego Informatora Pacjenta dla dzieci i młodzieży. Dane dostępowe do ZIP dla dziecka zostaną wydane tylko tej osobie, która zgłosiła dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego.
Istnieje także możliwość odbioru danych dostępowych  do Zintegrowanego Informatora Pacjenta przez pełnomocnika. Warunkiem koniecznym jest przedstawienie podpisanego przez zainteresowaną uzyskaniem dostępu do ZIP osobę, pełnomocnictwa do założenia konta  w jej imieniu ( wzór dokumentu poniżej).
Rejestracja w ZIP umożliwi Państwu dostęp do informacji o:
– uprawnieniach do świadczeń,
– leczeniu i przepisanych lekach,
– wysokości środków finansowych przekazanych placówkom medycznym za Państwa leczenie.