Zacznij studia w marcu!

– 25% we wpisowym i w I racie czesnego
Promocja trwa tylko do 15 lutego!

Zapisz się na studia w Ełku już dziś

oferujemy kształcenie w zakresie:
– Marketing i zarządzanie sprzedażą,
– Zarządzanie logistyką,
– Zarządzanie finansami i rachunkowość,
– Administracja i samorząd terytorialny,
– Turystyka i hotelarstwo,
– Informatyka w zarządzaniu,
– Kadry i płace,
– Zarządzanie w przedsiębiorstwie,
– Zarządzanie w instytucjach pomocy społecznej,
– Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym.

Rekrutacja

Informacja:
Wyższa Szkoła Finansów Zarządzania w Białymstoku Filia w Ełku
Ul. Grunwaldzka 1, 19-300 Ełk
tel. (87) 621 80 97/98, 691 328 454;