WSFIZ – NAJLEPSZĄ NIEPUBLICZNĄ UCZELNIĄ W REGIONIE!

Szanowni Państwo!

kolejny rok z rzędu Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku zajęła pierwsze miejsce w regionie w rankingu niepublicznych uczelni magisterskich miesięcznika „Perspektywy”. WSFiZ już od wielu lat zajmuje wysokie miejsca w badaniach rankingowych, potwierdzając tym: prestiż, warunki kształcenia, siłę naukowa, innowacyjność oraz umiędzynarodowienie studiów. Awansowaliśmy również w ogólnopolskim rankingu niepublicznych uczelni magisterskich na miejsce 28.
Nadrzędnym imperatywem przygotowanego rankingu jest budowanie kultury jakości. Pierwsze miejsce w regionie dla nas to wielki zaszczyt, ale też i zobowiązanie do dalszej pracy.