Uroczystości inauguracyjne 2019/20

Program uroczystości inauguracyjnej 04.10.2019, godz. 14:00, Aula Główna WSFiZ Filii w Ełku: 

1. Wprowadzenie Sztandaru Uczelni 

2. Hymn Państwowy 

3. Powitanie gości przez JM Rektora 

4. Przemówienie JM Rektora doc. dr. Edwarda Hościłowicza 

5. Wręczenie wyróżnień i dyplomów ukończenia studiów 

6. Prezentacja z okazji 20 lat działalności WSFiZ Filii w Ełku 

7. Immatrykulacja studentów I roku

8. Gaude Mater Polonia 

9. Przemówienie przedstawiciela Samorządu Studentów 

10. Przemówienia okolicznościowe 

11. Wykład inauguracyjny prof. zw. dr. hab. Macieja S. Wiatra pt. „Finanse Unii Europejskiej – perspektywa polska”

12. Gaudeamus igitur 

13. Wyprowadzenie Sztandaru Uczelni