Studia podyplomowe z dofinansowaniem!

Skorzystaj z dofinansowania w wysokości do 80% do studiów podyplomowych realizowanych w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku Filii w Ełku i podnieś kompetencje swoje lub swoich pracowników.

Posiadamy akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Zalety udziału w projekcie Fundusz Usług Rozwojowych:
szybki i prosty sposób na pozyskanie środków
refundacja do 70 000,00 zł
poziom refundacji od 50% do 80% – sam decydujesz z jakiej usługi skorzystasz, o ile usługa jest z opcją „możliwość- dofinansowania”

Dla kogo?
Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw mających swoją siedzibę (filię, delegaturę, oddział- czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) w województwie warmińsko – mazurskim, przedsiębiorców oraz ich pracowników, w tym też osoby pracujące na własny rachunek (możliwy udział TYLKO osób zatrudnionych na terenie województwa warmińsko – mazurskiego).

Wystarczy odszukać daną ofertę i skontaktować się z ełckim operatorem subregionu ełckiego:

Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”
ul. Podmiejska 5, pok 1.15
tel.: 722 001 091
19-300 Ełk

lub z innymi operatorami subregionu ełckiego:

Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”

14-400 Pasłęk
ul. Józefa Piłsudskiego 11A
tel. 55 248 10 91,92,93
fax. 55 248 10 90

10-457 Olsztyn
ul. Wyszyńskiego 1 lok. A pok.107
Tel.: 727 022 531

Techpal Sp. z o.o.
10-685 Olsztyn
ul. Barcza 16
tel./fax (89) 542 98 21
tel. (89) 542 99 71

Warmińsko-Mazurski Związek Pracodawców Prywatnych
10-165 Olsztyn
ul. Artyleryjska 3K
tel/fax 89 523 55 60

Jak uzyskać dofinansowanie?
Wypełnij formularz zgłoszeniowy i prześlij go do Biura Obsługi Klienta na adres e-mail: rekrutacja@screp.pl lub zadzwoń jeżeli masz wątpliwości jak go wypełnić, tel.: 727 022 531
DORADCA MOBILNY pomoże w łatwy i bezproblemowy sposób przejść procedurę, sporządzi z Tobą diagnozę potrzeb rozwojowych
Wybierz usługi z jakich chcesz skorzystać z Bazy Usług Rozwojowych (BUR)
Podpisz umowę o refundację kosztów usługi rozwojowej
Skorzystaj z usługi i dokonaj zapłaty za fakturę
Oceń ją w Bazie Usług Rozwojowych
Otrzymaj refundację do 80% jej wartości.

Nasza oferta w Bazie Usług Rozwojowych – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView%5Bpodmiot_id%5D=12077&page=1