REKTOR WSFIZ DOC. DR EDWARD HOŚCIŁOWICZ EKSPERTEM NA III WSCHODNIM KONGRESIE GOSPODARCZYM

 

89634080555ec61b22b0bc4cef6975d8wschodnikongres

 

Wschodni Kongres Gospodarczy w Białymstoku to dwudniowy cykl debat i spotkań z udziałem tysiąca gości z Polski i Europy. Wielostronna, cykliczna debata poświęcona tak perspektywicznemu regionowi, jak Polska Wschodnia skupia się na dyskusji o aktualnych, długofalowych procesach uwarunkowanych geopolityką i historią.
WSFiZ na kongresie reprezentował Rektor WSFiZ doc. dr Edward Hościłowicz, który pełnił rolę eksperta w debacie „Polityka klastrowa w nowej perspektywie unijnej 2014-2020”.
Tematy do dyskusji:

    • Klastry – co stymuluje ich rozwój: unijne fundusze, władze administracyjne czy przekonanie przedsiębiorców o ich skuteczności?
    • Wpływ klastrów na gospodarczy rozwój regionu. Niezła pozycja Polski Wschodniej na klastrowej mapie kraju
    • Wzrost unijnego wsparcia dla klastrów w perspektywie budżetowej 2014-2020. Kto i z jakich programów unijnych może skorzystać?
    • Preferencje i priorytety w rozdziale środków z UE. Nowe możliwości – w ocenie biznesu
    • Klastry w strategicznej polityce państwa, w tym w Programie na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Programy i instytucje. Wsparcie samorządów. Nadzieje czy rezerwa przedsiębiorców?

 

Więcej o kongresie:

http://www.wschodnikongres.eu/pl/sesje/