Nabory na studia podyplomowe

Studia podyplomowe prowadzone w WSFiZ Filii w Ełku od lat cieszą się niesłabnącą popularnością i uznaniem. Nie do przecenienia są tutaj zasługi kadry wykładowców, którą stanowią dydaktycy, posiadający dużą wiedzę teoretyczną i – co najważniejsze – mają bogate doświadczenie praktyczne, gdyż prowadzą lub prowadzili własne firmy i zajmują ważne stanowiska kierownicze w różnych organizacjach.

Rekrutacja wciąż trwa, a obecnie uruchomione kierunki to:

– Zrządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

– Rachunkowość finansowa i podatki

– Kadry i płace

– Administracja publiczna

– Negocjacje i mediacje

– Audyt, kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA:

http://elk.centrumpodyplomowe.pl/oferta-2/