„MŁODY MENADŻER 2018”

Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji Konkursu Wiedzy Ekonomicznej „Młody Menadżer”. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych: liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych oraz techników.
Celem Konkursu jest popularyzacja wiedzy ekonomicznej oraz motywowanie młodzieży do zainteresowania zjawiskami i procesami społecznymi oraz ekonomicznymi. Podstawowy przedmiot Konkursu obejmuje zagadnienia z zakresu mikroekonomii, zarządzania i marketingu, finansów oraz rynku i przedsiębiorczości, a także wiedzy o społeczeństwie.

Do zdobycia są bardzo atrakcyjne nagrody:
— ulgi w czesnym na pierwszym roku studiów na kierunku Zarządzanie, WSFiZ Filii w Ełku
• I miejsce – 100 %, ulgi w czesnym
• II miejsca – 50 %, ulgi w czesnym
• III miejsca – 30 %, ulgi w czesnym
— atrakcyjne nagrody książkowe, dyplomy i listy gratulacyjne.

Konkurs odbędzie się 13 marca o godz. 11:00 w auli nr 32 w siedzibie uczelni w Ełku przy ul. Grunwaldzkiej 1.
Zgłoszenia można nadsyłać do dnia 9 marca listownie lub drogą e-mailową na adres: anna.kuklinska@wsfiz.edu.pl
według poniższego wzoru:

kwestionariusz zgłoszeniowy MM.2018

Regulamin MM 2018