Konkurs „Młody Menedżer 2016” rozstrzygnięty!

W dniu 17 marca po raz kolejny odbył się KONKURS WIEDZY EKONOMICZNEJ „MŁODY MENEDŻER 2016”. Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy ekonomicznej oraz motywowanie młodzieży do zainteresowania zjawiskami i procesami społecznymi oraz ekonomicznymi. Podstawowy przedmiot konkursu obejmuje zagadnienia z zakresu mikroekonomii, zarządzania i marketingu, finansów i przedsiębiorczości.
W tym roku do konkursu zgłosiło się 123 uczniów szkół ponadgimnazjalnych
z województwa warmińsko-mazurskiego oraz podlaskiego. Wśród zgłoszonych do konkursu uczniów gościliśmy reprezentantów takich szkół jak: Zespół Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych z Grajewa, Zespół Szkół Zawodowych z Gołdapi, Zespół Szkół Nr 2 z Mrągowa, Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. Komisji Edukacji Narodowej z Giżycka, Katolickie Liceum Ogólnokształcące z Pisza Zespół Szkół Nr 6 z Suwałk oraz ełckich placówek: Zespół Szkół Nr 5 im. K. Brzostowskiego w Ełku, Zespół Szkół Nr 6 im. M. Rataja w Ełku i Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku.
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku zapewnia laureatom trzech pierwszych miejsc następujące nagrody:
• za zajęcie I miejsca – możliwość podjęcia nauki na kierunku Zarządzanie w WSFiZ
w Filii w Ełku bez opłaty czesnego za I rok studiów (100% ulgi w czesnym);
• za zajęcie II miejsca – pomniejszenie czesnego za I rok studiów na kierunku Zarządzanie w WSFiZ w Filii w Ełku o 50% (50% ulgi w czesnym);
• za zajęcie III miejsca – pomniejszenie czesnego za I rok studiów na kierunku Zarządzanie w WSFiZ w Filii w Ełku o 30% (30% ulgi w czesnym).
Ponadto laureaci otrzymają nagrody książkowe i listy gratulacyjne wysyłane do dyrektorów ich szkół.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie i serdecznie gratulujemy laureatom!

wyniki konkursu MM 2016 i wyniki konkursu MM 2016.