DLACZEGO WARTO U NAS STUDIOWAĆ?

Dlaczego warto studiować kierunek

ZARZĄDZANIE

 10 najważniejszych powodów:

  1. Doskonałe przygotowanie do pracy w przedsiębiorstwach i innych organizacjach. Kierunek Zarządzanie to najbardziej uniwersalny kierunek studiów. Studiując Zarządzanie zdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do sprawnego funkcjonowania w wielu sferach życia gospodarczego i społecznego, w tym w przedsiębiorstwach: produkcyjnych, usługowych i handlowych, a także w jednostkach administracji państwowej i samorządowej.
  2. Kształcenie zorientowane na praktykę. Współpracujemy z wieloma bankami, urzędami i znaczącymi firmami w regionie, które zdobyły już rangę międzynarodową. Stałym elementem programu kształcenia są też praktyki zawodowe.
  3. Spełniamy najwyższe standardy Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Zgodnie z najnowszym raportem Zespołu Oceniającego w sprawie jakości kształcenia w WSFiZ wszystkie przyjęte przez Polską Komisję Akredytacyjną kryteria uzyskały najwyższą możliwą ocenę. W związku z powyższym kierunek Zarządzanie otrzymał akredytację na najdłuższy możliwy okres – 6 lat.
  4. Wygrywamy w regionie. Kolejny rok z rzędu uczelnia jest pierwsza w regionie w rankingu niepublicznych uczelni magisterskich miesięcznika „Perspektywy”. WSFiZ od wielu lat zajmuje wysokie miejsca w rankingach, potwierdzając tym: prestiż, warunki kształcenia, poziom naukowy, innowacyjność oraz umiędzynarodowienie studiów.
  5. Przyjazna atmosfera studiów. Wykładowców cechuje duża życzliwość, dyspozycyjność i otwartość na inspiracje i propozycje studentów.
  6. Wyjątkowa kadra. Pracownicy Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania to dydaktycy, którzy posiadają dużą wiedzę teoretyczną i – co najważniejsze – mają bogate doświadczenie praktyczne, gdyż prowadzą lub prowadzili własne firmy i zajmują ważne stanowiska kierownicze w różnych organizacjach.
  7. Prowadzenie własnej firmy. Wzorem najlepszych uczelni na świecie zajmujemy się nie tylko kształceniem teoretycznym, ale też działalnością biznesową. Studiując u nas zyskasz praktyczną pomoc przy zakładaniu własnej firmy.
  8. Atrakcyjny pakiet zniżek i szeroki wachlarz możliwości uzyskania stypendium
  9. Okno na świat. Studiując w WSFiZ masz możliwość uczestniczenia w programie UE Erasmus+. Aktualnie uczelnia współpracuje z 18 ośrodkami akademickimi w: Hiszpanii, Estonii, Litwie, Malcie, Cyprze, Portugalii, Niemczech, Belgii, Rumunii, Turcji, Słowacji, Włoszech, a także Białorusi, Rosji, Kazachstanie.
  10. Dalsze możliwości kształcenia. Absolwenci studiów licencjackich mogą kontynuować edukację i podnieść swoje kwalifikacje na studiach magisterskich oraz studiach podyplomowych.

Perspektywy zatrudnienia

Absolwent Zarządzania posiada szerokie możliwości poszukiwania zatrudnienia, które obejmują wszelkie przedsiębiorstwa usługowe i produkcyjne z różnorodnych branż i sektorów, jednostki administracji publicznej oraz inne organizacje non-profit. Nasi Absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności, które umożliwiają im pracę w działach: sprzedaży, kadr, finansów i rachunkowości, marketingu oraz prowadzenie własnej działalności gospodarczej.