DLACZEGO WARTO STUDIAWAĆ PRACĘ SOCJALNĄ?

Dlaczego warto studiować kierunek

PRACA SOCJALNA

8 najważniejszych powodów:

 

  1. Doskonałe przygotowanie do pracy z grupami ryzyka, osobami marginalizowanymi społecznie, osobami starszymi, bezrobotnymi i niepełnosprawnymi oraz ich rodzinami. Absolwenci Pracy Socjalnej to osoby o wszechstronnej wiedzy z zakresu pomocy społecznej wraz z umiejętnościami zastosowania jej w pracy zawodowej. Przy ustalaniu efektów i programu kształcenia brano pod uwagę rozwiązania stosowane w kilku uczelniach zagranicznych, z którymi Uczelnia współpracuje w ramach programu Erasmus+.
  2. Kształcenie zorientowane na praktykę. Współpracujemy z wieloma ośrodkami z sektora pomocy społecznej. Stałym elementem programu kształcenia są też praktyki zawodowe.
  3. Wygrywamy w regionie. Kolejny rok z rzędu uczelnia jest pierwsza w regionie w rankingu niepublicznych uczelni magisterskich miesięcznika „Perspektywy”. WSFiZ od wielu lat zajmuje wysokie miejsca w rankingach, potwierdzając tym: prestiż, warunki kształcenia, poziom naukowy, innowacyjność oraz umiędzynarodowienie studiów.
  4. Przyjazna atmosfera studiów. Wykładowców cechuje duża życzliwość, dyspozycyjność i otwartość na inspiracje i propozycje studentów.
  5. Wyjątkowa kadra. Pracownicy Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania to dydaktycy, którzy posiadają dużą wiedzę teoretyczną i – co najważniejsze – mają bogate doświadczenie praktyczne, które nabyli podczas pracy w różnorodnych jednostkach pomocy społecznej, w tym także na stanowiskach kierowniczych.
  6. Atrakcyjny pakiet zniżek i szeroki wachlarz możliwości uzyskania stypendium.
  7. Okno na świat. Studiując w WSFiZ masz możliwość uczestniczenia w programie UE Erasmus+. Aktualnie uczelnia nasza współpracuje z 18 ośrodkami akademickimi w: Hiszpanii, Estonii, Litwie, Malcie, Cyprze, Portugalii, Niemczech, Belgii, Rumunii, Turcji, Słowacji, Włoszech, a także Białorusi, Rosji, Kazachstanie
  8. Dalsze możliwości kształcenia. Absolwenci studiów licencjackich mogą kontynuować edukację i podnieść swoje kwalifikacje na studiach magisterskich oraz studiach podyplomowych.

 

 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku Praca socjalna absolwent uzyskuje tytuł licencjata. Posiada tym samym kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu pracownik socjalny. Ukończenie kierunku daje także możliwość wykonywania zawodu pracownika socjalnego nie tylko w Polsce, ale i w innych krajach Unii Europejskiej.